0 Cart

Rết, Sên Và Châu Chấu

Rết, Sên Và Châu Chấu

Một ngày chủ nhật đẹp trời, châu chấu rủ ốc sên và rết đến nhà mình ăn nhậu. Ăn uống được nửa chừng thì hết mất bia, chúng bàn nhau xem đứa nào sẽ đi mua bia tiếp.

Ốc sên bảo "tớ bò chậm lắm nên sợ các cậu sẽ phải đợi lâu".

Châu chấu thì nói "Tớ bay nhanh quá sợ bia sẽ bị xóc còn toàn bọt thôi".

Thế là tất cả thống nhất để cho rết đi mua bia.

Châu chấuốc sên ngồi nhà đợi, đợi mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy rết mang bia về. 2 đứa quyết định đi tìm. Ra đến cửa, chúng nhìn thấy rết vẫn đang cặm cụi ngồi.... mang giày.....