0 Cart

Muỗi Và Đom Đóm

Muỗi Và Đom Đóm

Muỗi và Đom ĐómCó 1 con muỗi đang bay thì đâm vào 1 con đom đóm .

  • Muỗi tức mình chửi: mày điếc hay sao mà không nghe thấy bố mày vừa đi vừa ấn còi hả (vo ve).
  • Con đom đóm chửi lại: ... thế mày mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan hả?